Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2011

Indignados: de las plazas a los movimientos sociales(Articulo publicado el 31 de julio 2011 en el periódico griego Epoji)
Las asambleas en las plazas de España, proban pasar a un nuevo esquema de movilizaciónes, y se enfuerzan continuar con ritmos más realistas, problemáticas más concretas, y presentar reivindicaciónes para relacionarse con lugares sociales específicos.
A Barcelona, la actividad básica se transportó en las plazas de los barrios, con un ritmo de asambleas cada semana. En el barrio de Grácia, un barrio historico con característica tradición libertaria catalána, que de varios puntos de vista puede compararse con el barrio de Exarjia en Atenas, las asambleas del mes pasado se dedicaron a la preparación de la movilización en todos los barrios contra los recortes de los gastos para la salud.

Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2011

Προέχει η στρατηγική ανάπτυξης και ενοποίησης των κοινωνικών κινημάτων
(Δημοσιεύτηκε στην Εποχή της 3ης Ιουλίου 2011. Είναι απάντηση στο άρθρο του Γεράσιμου Μοσχονά που αναρτήθηκε στο TVXS την 29η Ιουνίου 2011. Συνυπογράφεται από τον Σάββα Ρομπόλη)

Δεν μπορεί να υπάρξει στρατηγική ανάπτυξης και ενοποίησης των κοινωνικών κινημάτων, χωρίς τη διεκδίκηση και επιβολή αναδιανομής του εισοδήματος και του πλούτου, στις οικονομίες που πλήττονται από την οικονομική κρίση, αλλά όχι μόνο σε αυτές. Καί τούτο γιατί, ουσιαστικά, η μήτρα που γέννησε και εξέθρεψε τα δημόσια χρέη είναι η έντονη ανισοκατανομή του εισοδήματος. Δύο είναι οι κατευθύνσεις που απαιτεί αυτή η στρατηγική: αφενός η διαγραφή δημοσίων χρεών προς τις τράπεζες και η εγκαθίδρυση του δημόσιου ελέγχου επι της δημιουργίας και της αγοράς χρήματος, και αφετέρου η αναδιανομή εισοδήματος και πλούτου στο εσωτερικό της κάθε οικονομίας, μέσω του φορολογικού συστήματος και της προσφοράς κοινωνικών υπηρεσιών.